ID PENGGUNA:
A value is required.A value is required.
KATALALUAN:
A value is required.A value is required.

Apa itu Sistem iCCRT?

iCCRT atau nama penuhnya Information Community College Research Team adalah satu sistem yang boleh diakses secara atas talian di mana ia adalah satu sistem yang dibangunkan untuk menyimpan rekod inovasi, penulisan, kemahiran dan penyelidikan pensyarah Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) mengikut tahun tertentu. Semua rekod yang telah disimpan ke dalam sistem di isi oleh seorang moderator iaitu Pegawai CCRC KKLJ yang dilantik. Moderator bertanggungjawab mengemaskini maklumat rekod inovasi, penulisan, kemahiran dan penyelidikan setiap pensyarah mengikut pencapaian terkini pensyarah tersebut. Pensyarah boleh menyemak atau melihat rekod inovasi, penulisan, kemahiran dan penyelidikan masing-masing melalui sistem ini secara atas talian.

Apa keperluan Sistem iCCRT?

  • Katalaluan dan ID Pengguna yang sah (Moderator dan Pentadbir Sistem sahaja)
  • Talian Internet
  • Internet Explorer 5.0 dan ke atas / Mozilla Firefox 5 / Opera 9 / Safari / Chrome

Bagaimana mendapatkan Katalaluan dan ID Pengguna?

  • Pegawai CCRT kolej yang dilantik sebagai moderator akan diberikan ID Pengguna dan katalaluan oleh administrator.

Terlupa Katalaluan? 
Moderator boleh merujuk administrator untuk reset semula katalaluan sekiranya terlupa.

 

 

 

 

Rekod CCRT